Księga Przychodów i Rozchodów

 •            bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),

 •          sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym

 •         prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,

 •         prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 •         sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,

 •         przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,

 •         przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE, VAT-27,

 •         przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną plików JPK_VAT,

 •         sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L),

 

 

Kadry i Płace

        sporządzanie list płac

 •         sporządzanie pasków wynagrodzeń

  •         sporządzanie deklaracji ZUS

  •        sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych

  •        przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

  •        przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia

  •        nadzór nad dokumentacją kadrową

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

          bieżące księgowanie dowodów sprzedaży

          sporządzanie miesięcznych zestawień Ewidencji VAT Zakupu oraz Ewidencji VAT Sprzedaży

          sporządzanie comiesięcznych deklaracji oraz niezbędnych dowodów płatności za podatki

          sporządzanie deklaracji ZUS

         prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia

         aktualizacje danych

         rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW